Praktyczne porady

Pielgrzymka w pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie 1

Czym jest pielgrzymka?

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. Chrześcijanie od wieków praktykują pielgrzymowanie jako jeden ze sposobów pogłębiania wiary w Boga, przede wszystkim zaś jako swoiste przeproszenie za własne grzechy.

Czy wiesz, że: pielgrzymują nie tylko chrześcijanie. Ale to oni stanowią najliczniejszą grupę pielgrzymów na świecie. Szacuje się, że rocznie pielgrzymuje do ośrodków kultu religijnego około 220 – 250 mln wiernych na całym świecie. Ponad 150 mln z nich to chrześcijanie, 20 – 30 mln to wyznawcy hinduizmu, a około 40 mln stanowią muzułmanie i buddyści..

 

Pytanie 2

Skąd wywodzą się  najwcześniejsze pielgrzymki w Polsce?

Najwcześniejsze zorganizowane pielgrzymki odbywali mieszkańcy następujących miast: Żywca – podczas I Pielgrzymki w 1610 r. wzięło udział 1800 osób, w tym 6 księży; Gliwic – 1626 r., Kalisza 1637 r. Pielgrzymi kaliscy nie tylko pieszo  przychodzili do Częstochowy, ale także wracali pieszo do domu. Podobnie postępowali inni pielgrzymi, np. z Łodzi, Sieradza, Tomaszowa Maz., Radoszyc, Piekar Śląskich ( w sumie ok. 50 grup). Największą popularność zdobyły pielgrzymki warszawskie. Warszawską Pielgrzymkę Pieszą zorganizowano po raz pierwszy w 1711 r. Od tamtej pory nieprzerwanie pielgrzymuje.

Czy wiesz że: w 1792 r. prawie wszystkie osoby uczestniczące w pielgrzymce warszawskiej, łącznie z księdzem, zostały zamordowane koło Woli Mokrzewskiej przez Prusaków
( Kozaków carskich?). Na trasie Święta Anna – Mstów k/ Częstochowy znajduje się ich mogiła – Groby Pątnicze.

Pytanie 3

Kto może zostać pielgrzymem?

Właściwie każdy. Warunkiem jest  zapisanie się na Pielgrzymkę, zapoznanie się i zgoda  na przestrzeganie regulaminu. Pielgrzym otrzymuje książeczkę pielgrzyma i znaczek. Podpisana własnoręcznie przez dorosłych pielgrzymów, a w przypadku nieletnich przez prawnych opiekunów książeczka stanowi podstawowy dokument identyfikujący pielgrzyma  oraz oczywiście znaczek pielgrzymkowy. Kandydat na pielgrzyma nie może mieć jednak przeciwwskazań zdrowotnych, pielgrzymka jest namiotowa, trzeba więc wziąć to pod uwagę. Pielgrzymka piesza to rekolekcje w drodze, co nie oznacza oczywiście, że wstęp mają tylko wierzący, ale o przyjęciu w poczet pielgrzymów decydują księża przewodnicy grup.

Czy wiesz że: W jednej z pielgrzymek warszawskich (1894 r.) wziął udział pisarz Władysław Reymont. Przeżycia, jakich doznał podczas wędrówki były tak wielkie, że przyszły laureat nagrody Nobla był bliski wstąpienia do Zakonu Paulinów. Reymont pozostawił pamiętnik – wzruszające świadectwo przeżyć pielgrzyma.

Pytanie 4

Gdzie można zapisywać się na pielgrzymkę?

Na pielgrzymkę zapisać się można w CENTRACH PIELGRZYMKOWYCH lub w pierwszym dniu pielgrzymki w punkcie Informacji Pielgrzymkowej.

Pytanie 5

O pielgrzymce mówi się: Rekolekcje w drodze, jaki to przyjmuje praktyczny charakter?

Rekolekcje mają charakter pokutny, co wyraża się w stroju pielgrzyma, który powinien być skromny, praktyczny, nawet w największe upały z przykrytymi ramionami i koniecznie nakryciem głowy. Ten charakter pokutny wymaga również cierpliwości wobec trudów związanych z pogodą, problemów z higieną – jak brak łazienek z prysznicami, domowych WC itp. Nieodzowne są również takie przymioty jak wyrozumiałość, takt i kultura wobec innych także zmęczonych pielgrzymów. Istnieje zakaz koedukacji, spania chłopców i dziewcząt razem, zakaz używania telefonów komórkowych za wyjątkiem postojów i baz noclegowych, istnieje absolutny zakaz picia alkoholu, używania środków odurzających i palenia papierosów. Nie wolno również używać wulgarnych słów.

Czy wiesz że?

Dzień na pielgrzymce zaczyna się stosunkowo wcześnie bo około godziny 5.30, a kończy ciszą nocną o g.22.30. Średnio do pokonania dziennie jest około 26 kilometrów.

Pytanie 6

Jak jest rozwiązana kwestia mycia, kąpieli i toalet, czy pielgrzym musi sam sobie z tym radzić?

Podczas pielgrzymki niezwykle istotna jest higiena osobista, Najważniejsze jest mycie całego ciała wieczorem w ciepłej wodzie.  Na bazie noclegowej istnieje taka możliwość. Ustawiane są pielgrzymkowe przenośne „ łazienki”, lekkie zamykane kabiny gdzie można swobodnie w dużej misce w ciepłej wodzie podgrzanej w polowej kuchni przez specjalne służby pielgrzymkowe, umyć całe ciało. Na bazie noclegowej rozstawiane są toalety. Swoją gościnnością służą również  życzliwi gospodarze.

Czy wiesz że?

W 2012 r. Pielgrzymka Świdnicka wyruszy na pątniczy szlak po raz dziewiąty. Dotychczas w ośmiu pielgrzymkach wzięło udział 8 240 pielgrzymów w tym około 80% to młodzież. W sumie pielgrzymowało 198 księży, 219 diakonów i kleryków, 37 sióstr zakonnych oraz 402 osoby świeckie w służbach pielgrzymkowych

Pytanie 7

Co z bagażami, czy pielgrzym musi je taszczyć ze sobą?

Namioty, śpiwory, miski, ciężkie bagaże i wszystko co stanowi o wyposażeniu pielgrzyma jest przewożone samochodami ciężarowymi na miejsce noclegu. Do każdej grupy jest przypisany samochód ciężarowy. Bagaże są rozładowywane przez bagażowych i ustawiane w sektorze danej grupy. Ważne, aby swoje bagaże podpisać, imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem grupy. Pielgrzym ze sobą niesie tylko podręczny mały bagaż, typu chlebak lub plecaczek.

Czy wiesz że?

Podczas jednej z pielgrzymek, w czasie wędrówki jednej z sióstr wypadł….srebrny implant zęba…poruszona tym faktem zainteresowana narobiła rabanu, poinformowano przez pielgrzymkowe nagłośnienie wszystkich idących, aż trudno uwierzyć…porządkowi odnaleźli zgubę! …Radości nie było końca…i nie ma co ukrywać…śmiechu też, najważniejsze jednak, że historia miała szczęśliwy finał!

Szczęki 2 czyli  żarcik…. ( opowiadał ks. Robert Begierski z Bielawy) bezpośrednio po tym jak się odnalazł srebrny ząb….

Dwaj staruszkowie zażywali kąpieli w morzu, w pewnym momencie jeden z nich chwytając się za głowę krzyknął: wyleciała mi sztuczna szczęka! Na to ten drugi: nie martw się zanurkuję, pewnie nie odpłynęła daleko, znajdę ją. Niestety kolejne próby nie przyniosły efektu. Widząc przerażenie na twarzy kolegi, zrobiło mu się go żal, schylił się więc pod wodą, wyciągnął swoją sztuczną szczękę i z uśmiechem wręczył koledze: masz, znalazłem. Ten uradowany natychmiast zaczął wkładać szczękę na miejsce:… nie, powiedział po chwili, nie pasuje,  to nie moja…i rzucił ją w morze…

Pytanie 8

Czy bagaże wiązać ze sobą, żeby się nie pogubiły: miski, karimaty itp. do plecaków ?

Bagaży nie należy wiązać, w praktyce wygląda to tak, że bagażowi przy załadunku na samochód nie są w stanie tak pakować, aby zagwarantować, że taki „ zestaw” się nie rozleci. Dlatego karimaty i miski pakujemy osobno, również podpisujemy je w taki sam sposób jak plecaki i inne bagaże. Na samym samochodzie układane są najpierw najcięższe bagaże,
a później lżejsze. Można być spokojnym, że każdy podpisany bagaż nie zagubi się.

Czy wiesz że?

W Pielgrzymce Świdnickiej oprócz pielgrzymów z Polski idą również pielgrzymi z Niemiec, Czech, Holandii i Ukrainy. W jednej z pielgrzymek brali udział pątnicy z Korei Południowej.

Pytanie 9

Jak się przygotować fizycznie do pielgrzymki?

Młodzież w praktyce niejako z marszu wchodzi w rytm pielgrzymki. Chociaż w dobie wszechobecnych komputerów, różnie z ich kondycją bywa. Starszych zachęca się, aby już na kilka tygodni przed pielgrzymką, a najlepiej w ciągu całego roku, systematycznie pokonywali dłuższe odcinki na pieszo. Starać się utrzymywać w dobrej kondycji fizycznej, unikając jakichkolwiek kontuzji. Tak czy inaczej, każdy z uczestników musi zadeklarować, że stan zdrowia umożliwia mu  udział w pielgrzymce, w sytuacji małoletnich taką pisemną deklarację składają prawni opiekunowie. Pielgrzym musi również wyrazić pisemną zgodę na udzielanie pomocy medycznej przez Pielgrzymkową Służbę Medyczną, o ile ona orzeknie
o takiej potrzebie. W Książeczce Pielgrzyma znajduje się również ankieta, którą są zobowiązani wypełnić pielgrzymi, informująca o tym, jakie leki zażywa, na co jest uczulony oraz jakie ma zalecenia lekarza.

Czy wiesz że?

Często podczas pielgrzymek panuje upalna pogoda. Spowodowana wysoką temperaturą wzmożona potliwość ciała, duża ilość unoszącego się w powietrzu kurzu, pyłu, spalin samochodowych sprawia, że po około 2 godzinach marszu pielgrzymi lepią się od potu
i brudu. Bakterie rozkładają pot, który nabiera w miarę upływu czasu nieprzyjemnej woni. Nie należy walczyć z nadmierną potliwością ograniczając picie. Następstwa odwodnienia organizmu mogą okazać się groźne w skutkach.

Pytanie 10

Jak sobie radzić z potem, kurzem, zmęczeniem?

Nadmiernemu wydzielaniu potu przeciwdziałają  zioła, np. szałwia, tymianek, rozmaryn,
a pokrzywa likwiduje w znacznym stopniu niemiłą woń. Nadmiernej potliwości pach przeciwdziała też ałun. Oprócz wymienionych zanieczyszczeń, na skórze gromadzi się także warstwa zrogowaciałych komórek naskórka oraz wydzielina gruczołów łojowych. Wszystko to stwarza dobre podłoże dla rozmaitych bakterii i naraża pielgrzymów na choroby skóry, takie jak drożdżyca, grzybica czy zakażenie ropne. Tak więc niezwykle istotna jest higiena osobista, najważniejsze jest mycie całego ciała wieczorem w ciepłej wodzie. Cała rzecz
w tym, aby nie zaniedbać tego obowiązku higieny z uwagi na niewątpliwe zmęczenie po całym dniu wędrowania. Dobrze jest przed pielgrzymką skrócić włosy. Ważną sprawą jest odpowiednia pielęgnacja stóp. Przed wyruszeniem na trasę należy pozbyć się zrogowaciałego naskórka, odgniotów i odcisków oraz wyleczyć stopy z trapiących je dolegliwości, np.
z nadmiernej potliwości. Po całodziennym marszu pielgrzymkowym dobrze jest zdjąć obuwie
i poleżeć około 20 minut z nogami uniesionymi wyżej niż głowa. Wielu doświadczonych pielgrzymów tak właśnie robi.

Czy wiesz że?

To co zapewnia poczucie komfortu to niewątpliwie odpowiedni dobór bielizny i odzieży, które powinny być luźne, nie krępujące ruchów i nie utrudniające oddychania. Najlepsza jest bawełna. Bardzo ważny jest dobór obuwia. Ciasne, niewygodne, wykonane
z nieodpowiednich materiałów obuwie jest główną przyczyną powstawania uciążliwych odcisków, odgniotów, koślawych paluchów i obecnych na trasach pielgrzymkowych
„ bąbelków”.  Na pielgrzymkę należy dobrać buty dobrze rozchodzone, gdzie noga już się dobrze ułożyła, buty, które zabezpieczają przed opadami atmosferycznymi i zimnem oraz odpowiednie na upały. Najlepiej w takich butach chodzić przynajmniej przez miesiąc codziennie, na początku na krótkich odcinkach, a docelowo pokonywać dystans nawet dwudziestokilometrowy.

Pytanie 11

Jak są organizowane noclegi na pielgrzymce?

Decydując się na udział w pielgrzymce, należy mieć świadomość, że nie będzie wygód noclegowych. Pielgrzymka jest namiotowa. Noclegi w kwaterach dotyczą praktycznie matek z dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych. Istotne jest to, że o potrzebie noclegu
w kwaterze pielgrzym musi zgłosić przy zapisywaniu się na pielgrzymkę u swojego przewodnika. Służby kwatermistrzowskie otrzymują przed rozpoczęciem pielgrzymki informację od głównej kancelarii pielgrzymki o ilości kwater potrzebnych na trasie oraz osobach, które zgłosiły się na nocleg w kwaterze.

Czy wiesz że?

Każda grupa pielgrzymkowa posiada nagłośnienie. Każdą z nich opiekują się porządkowi grupowi. Na czele idą starsi i matki z dziećmi oraz niepełnosprawni z opiekunami, jest to istotne z uwagi na tempo wędrówki. Ich obecność na początku grupy zapewnia odpowiednie tempo dopasowane również do tych słabszych piechurów. Średnie tempo wędrowania wynosi około 5-6 km na godzinę. Postoje są organizowane co 8 – 10 km. i trwają około 30 – 45 minut.

Pytanie 12

Jak unikać zagrożeń podczas pielgrzymki?

Pij wodę! Po całodniowym marszu często w upale, pragnienie jest niezwykle odczuwalne, zwłaszcza, że nierozsądni pielgrzymi, ze strachu przed koniecznością poszukiwania ustronnych miejsc w celach spełniania potrzeb fizjologicznych i z uwagi na pocenie się  rezygnują z przyjmowania płynów. To jest poważny błąd! Zaleca się, aby w podręcznym bagażu mieć do picia najlepiej wodę i małymi łyczkami uzupełniać płyny w organizmie.
W upalne dni podczas pielgrzymkowego marszu, mocno pocimy się, równowaga wodna zostaje zachwiana. Nie należy więc dopuszczać do silnego uczucia pragnienia. To ewidentny sygnał, że organizm posiada za mało wody i czerpie ją z rezerw komórkowych.

Stosuj właściwy ubiór! Drugą kategorią niebezpieczeństw jest niewłaściwy ubiór, kiedy na trasie świeci słońce może dojść do poparzeń w sytuacji, kiedy nie nosi się odpowiedniego ubioru, nie nasmaruje się odpowiednimi kremami, a przede wszystkim nie nosi się nakrycia głowy. Niestety pomimo wielu apeli o zachowanie tych norm bezpieczeństwa, zdarzają się lekkomyślni, którzy doprowadzają do oparzeń skóry. Trzeba pamiętać, że na  działanie promieni słonecznych najbardziej narażone są: czoło, nos, barki, dekolt i uda.  Nie bez przyczyny w książeczce pielgrzyma znalazł się zapis mówiący, że strój pielgrzyma ma być skromny, praktyczny, nawet w największe upały z przykrytymi ramionami
i koniecznie nakrycie głowy. Te wymogi ubioru mają podkreślać pokutny charakter pielgrzymki, ale również wynikają z dbania o bezpieczeństwo pielgrzyma.

Noś dobre buty! Trzecią kategorią niebezpieczeństw można określić te związane ze złym doborem obuwia. W tej kategorii wskazać  należy również na groźbę tzw. „ asfaltówki”. Podczas wędrówek po asfaltowych drogach należy dobrze osłaniać nogi, np. wełnianymi długimi skarpetami, podkolanówkami, spodniami o wąskich nogawkach w celu zmniejszenia ryzyka nabawienia się choroby uczuleniowej tzw. „ asfaltówki”. Objawia się ona wysypką, czerwonymi plamami na nogach, swędzeniem. Jeżeli chodzi o obuwie, to jest to kwestia kluczowa w długich wędrówkach. Obuwie spełnia bardzo ważną rolę, dlatego tak istotny jest właściwy dobór. Jeden z pielgrzymów założył nowo zakupione, markowe obuwie, producent zachwalał niewątpliwe jego korzyści, na nic zdały się dobre rady doświadczonych piechurów, aby nie zakładał nie sprawdzonego obuwia. Dopiero wieczorne przebijanie pęcherzy
oraz leczenie otarć stóp i pięt, dały pielgrzymowi wystarczające powody do zmiany obuwia na znane i „ rozchodzone”.

Odpowiednio się odżywiaj! Na jednej z pielgrzymek już pierwszej nocy jeden z pątników „zatrudnił” na całą noc lekarza i pielęgniarki. Otóż doszło do rewolucji żołądkowych
i groźby odwodnienia organizmu. To był skutek zjedzonych śliwek i wypicia mleka. Tego żołądek pielgrzyma nie przyjął zbyt dobrze. Jak się sam później tłumaczył
nie umiał odmówić gościnnym gospodarzom, którzy na trasie wręcz wciskali śliwki,
a w innym miejscu zsiadłe mleko, maślankę itp. Rzeczywiście, w pierwszych  dniach pielgrzymi są bardzo gościnnie przyjmowani na trasie oraz na bazie noclegowej przez miejscową ludność. Nie należy, jak się przekonał pielgrzym „od śliwek”, przyjmować płynów po zjedzeniu owoców, gdyż powoduje to pęcznienie błonnika w żołądku. Mogą wystąpić bóle brzucha, a nawet istnieje groźba skrętu kiszek. Aby unikać zatruć pokarmowych pielgrzym powinien upewnić się, że spożywane produkty są wiadomego pochodzenia, nie są przeterminowane oraz zepsute np. w wyniku panującego upału. Warto też powstrzymać się przed zbyt łapczywym jedzeniem i piciem wszystkiego co jest oferowane przez gościnnych gospodarzy. Ważne, aby  najpóźniej na dwie godziny przed planowanym udaniem się na spoczynek zjeść ostatni posiłek!

Zadbaj o dobry sen! Dobry sen gwarantuje właściwie przygotowane posłanie, należy więc starannie wybrać miejsce rozbicia namiotu oraz dobrze nadmuchać materac  lub ułożyć prawidłowo karimatę. Pomimo tego, że cisza nocna zapada o godzinie 22. 30. nic nie stoi na przeszkodzie, aby do snu ułożyć się wcześniej. Wielu doświadczonych pielgrzymów tak właśnie robi, wiedzą bowiem, że od właściwej ilości snu zależy później wiele podczas całego dnia. Często młodzi ludzie, zwłaszcza „ pierwszaki” zarywają noce, a później na każdym postoju starają się „ odespać”. W konsekwencji są rozdrażnieni i zmęczeni, często zniechęceni. Nie ma też mowy o koncentracji, nie wiedzą co się wokół nich dzieje, nie słyszą konferencji, ważnych komunikatów. Warto poświęcić  wystarczającą  ilość czasu na sen!

Czy wiesz że?

W pracę na rzecz Pielgrzymki Świdnickiej angażują się następujące służby pielgrzymkowe: służba porządkowa, służba medyczna, służba ekologiczna, służba kwatermistrzowska, służba informacyjna, służba liturgiczna, służba fotograficzna i filmowa, służba prasowa, służba bazy, służba w kuchni, służba transportowa, służba sportowa. W sumie około 50 – 60 osób.